Logotyp

Personligt ombud

Publicering: 2016-02-04

I samband med att vården av psykiskt funktionshindrade gått mot öppnare former har det visat sig att många inte får sina lagstadgade rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda.

Detta har föranlett regeringen att besluta om en nationell inbyggnad av verksamheten personliga ombud.  Ett personligt ombud arbetar på klientens uppdrag och har en fristående ställning i förhållande till myndigheter samt arbetar under sekretess.

Vad gör ett personligt ombud?

Vem kan få ett personligt ombud?

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Cecilia Vestlund
Telefon: 054-540 53 38
E-post: cecilia.vestlund@karlstad.se

Birgitta Stjernberg
Telefon: 054-540 53 37
E-post: birgitta.stjernberg@karlstad.se