Logotyp

Äldreomsorg

Publicering: 2015-11-26

Det ska vara värdigt och respektfullt att bli äldre. Munkfors kommun har alltid arbetat för att ålderns höst ska vara en fin tid i livet där den enskilde individen får vara med och bestämma hur vardagen ska se ut. Det är en biståndshandläggare som beslutar om vilken insats som som vårdtagare är i behov av. Ansökan görs enligt socialtjänstlagen.