Logotyp

Äldreomsorg

Publicering: 2015-11-26

När du inte kan bo kvar i ditt hus/lägenhet kan du ansöka om en plats på kommunens särskilda boenden för äldre. I Munkfors kommun finns det två särskilda boende för äldre – Björkdungens demensboende eller Björkbackens äldreboende. Dessutom finns korttidsplatser och trygghetsboende.

Du som kan bo kvar i ditt hus/lägenhet men behöver hjälp kan ansöka om insatser i hemmet som exempelvis hemtjänst eller matdistribution. Dessutom erbjuds en rad andra hjälpmedel.

För att ansöka om äldreomsorg ska du kontakta en biståndshandläggare. Därefter beslutar handläggaren om vilken eller vilka insatser du som vårdtagare är i behov av. Beslutet fattar handläggaren i enlighet med reglerna i socialtjänstlag (2001:453) (SOL).

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Kontakt

Biståndshandläggare

Du når ansvarig biståndshandläggare via kontaktcenter. Biståndshandläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563 -54 10 00

Enhetschef Björkdungen

Patrik Jansson Tjernberg
Telefon: 0563-54 12 33
E-post: patrik.tjernberg@munkfors.se

Enhetschef Björkbacken

Martina Nilsson
Telefon: 0563-54 12 97
E-post: martina.nilsson2@munkfors.se

Enhetschef Hemtjänsten

Pernilla Boström
Telefon: 0563-54 12 32
E-post: pernilla.bostrom@munkfors.se