Logotyp

Äldreomsorg

Publicering: 2015-11-26

Det ska vara värdigt och respektfullt att bli äldre. Därför har Munkfors kommun alltid arbetat för att ålderns höst ska vara en fin tid i livet där den enskilde individen får vara med och bestämma hur vardagen ska se ut. När du inte kan bo kvar i ditt hus/lägenhet kan du ansöka om en plats på något av kommunens särskilda boenden för äldre, Björkdungens demensboende eller Björkbackens äldreboende. Du som kan bo kvar i ditt hus/lägenhet men behöver hjälp kan ansöka om insatser i hemmet som exempelvis hemtjänst eller matdistribution.

För att ansöka om äldreomsorg ska du kontakta en biståndshandläggare. Därefter beslutar handläggaren om vilken eller vilka insatser du som vårdtagare är i behov av. Beslutet fattar handläggaren i enlighet med reglerna i socialtjänstlag (2001:453) (SOL).

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till munkfors.se

Kontakt

Biståndshandläggare

Du når ansvarig biståndshandläggare via kontaktcenter. Biståndshandläggarna har telefontid 08:30-09:30 måndag till fredag.
Telefon: 0563 -54 10 00

Enhetschef Björkdungen

Elisabeth Larsson
Telefon: 0563-54 12 33
E-post: elisabeth.larsson@munkfors.se

Enhetschef Björkbacken

Åsa Jonsson
Telefon: 0563-54 12 97
E-post: asa.jonsson@munkfors.se

Enhetschef Hemtjänsten

Pernilla Boström
Telefon: 0563-54 12 32
E-post: pernilla.bostrom@munkfors.se