Logotyp

Skolor och utbildning

Publicering: 2015-11-26

Verksamheten är målstyrd och varje år utvärderas skola och fritidshem.

Kontakt

Skolchef och verksamhetschef för lärande och stöd
Anna Falk
Telefon: 0563-54 11 02
Mail: anna.falk@munkfors.se

Rektor på Forsnässkolan 4-9, fritidsgård och särskola
Camilla Brandt
Telefon: 0563-54 11 98
Mail: camilla.brandt@munkfors.se

Rektor på Munkerudskolan
Magnus Persson
Telefon: 0563-54 12 70
Mail: magnus.persson@munkfors.se

Rektor för förskola
Marita Jansson
Telefon: 0563-54 12 82
Mail: marita.jansson@munkfors.se

Studie- och yrkesvägledare
Selma Hodzic
Telefon: 0563-54 11 50
Mail: selma.hodzic@munkfors.se