Logotyp

Ekonomiskt bistånd vid begravningskostnader

Publicering: 2023-07-11

Den högsta godtagbara kostnaden för begravning uppgår till maximalt 50 % av basbeloppet, reducerat med dödsboets tillgångar. Mellanskillnaden mellan 50 % av basbeloppet och dödsboets tillgångar är det som kan beviljas i ekonomiskt bistånd.

Kontakt vid ekonomiskt bistånd

Biståndshandläggare på IFO
Telefon: 0563-54 10 00
Telefontid: 09.00-10.00 måndag – fredag