Logotyp

Politik

Publicering: 2015-11-26

Kommunfullmäktige är Munkfors kommuns högsta beslutande organ. Fullmäktige består av direktvalda ledamöter som väljs fyra år i taget. Socialdemokraterna har egen majoritet och leder därför i dag kommunen.

De allra flesta politiker i Sverige är politiker på sin fritid och det gäller även Munkfors kommun. Mathias Lindquist är kommunstyrelsens ordförande i Munkfors kommun och är således den politiker som är anställd på heltid i kommunen.

Utskottens uppgifter

De politiska utskotten har till uppgift att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Utskotten ansvarar för att den kommunala servicen sker på ett tillfredsställande sätt inom gällande lagar och förordningar.
Kommunens förvaltning och enheter utför de uppdrag/tjänster som politiken uppdrar åt dem.

Förtroendevalda politiker

Förtroendevalda är de politiker som kommuninvånarna röstade fram i det senaste allmänna valet. För att kunna bli förtroendevald i Munkfors kommun måste du också bo i Munkfors kommun.