Kommunledningskontor

Kommunledningskontorets uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsfunktion samt administration till utskott och nämnder. Kommunledningskontoret handlägger och sköter även den löpande verksamhet kopplat till kommunens ekonomi, personalfrågor, näringsliv, turism och andra övergripande strategiska frågor för kommunen.

Kommunalråd

Mathias Lindquist
Telefon: 0563-54 10 12
E-post: mathias.lindquist@munkfors.se

Kommunchef

Jan-Olof Appel
Telefon: 0563-54 10 05
E-post: jan-olof.appel@munkfors.se

Personalchef

Therese Pettersson
Telefon: 0563-54 10 23
E-post: therese.pettersson@munkfors.se

Ekonomichef

Björn Fogelberg
Telefon: 0563-54 10 14
E-post: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Kommunsekreterare och dataskyddsombud

Thony Liljemark
Telefon: 0563-54 10 52
E-post: thony.liljemark@munkfors.se

Kommunsekreterare

Maria Lindqvist
Telefon: 0563-54 10 53
E-post: maria.lindqvist@munkfors.se

Turism- och näringslivschef

Birgitta Svensson
Telefon: 0563-54 10 80
E-post: birgitta.svensson@munkfors.se

IT- chef och stadsnätschef

Jonas Bergström
Telefon: 0563-54 10 20
E-post: jonas.bergstrom@munkfors.se

Publicering: 2023-08-23 | Ändrat: 2023-08-23
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut