Årsredovisningar

Kommunen är enligt lag, skyldig att föra räkenskaper över de medel som man förvaltar.

En årsredovisning är en sammanställning över ekonomin och verksamheten för föregående år. Årsredovisningen är till för att kommuninvånare och politiker samt andra intressenter ska få en klar bild över hur kommunen hanterat sin ekonomi och sina verksamheter.

När du läser årsredovisningen får du också svar på hur resultatet blev i förhållande till den budget som fullmäktige beslutade om innan årets början. Årsredovisningen visar helt enkelt vad kommunen använde pengar till samt om kommunen genomförde de förändringar som var planerade.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Årsredovisningar Munkfors kommun

2022 års redovisning
2021 års redovisning
2020 års redovisning
2019 års redovisning
2018 års redovisning
2017 års redovisning
2016 års redovisning
2015 års redovisning
2014 års redovisning

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2023-03-14
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut