Budget

Vilken service som kommunen kan erbjuda beror på kommunens ekonomi och på de politiska beslut som fattas.

En kommun får in pengar genom skatter, statsbidrag samt övriga bidrag och avgifter som kommuninvånarna betalar.

Avgifter som kommuninvånare betalar är exempelvis avgift för barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avfall. Kommunfullmäktige beslutar om hur pengarna ska fördelas i kommunens verksamheter.

Budgetprocessen fungerar så att kommunfullmäktige fastställer både mål och ekonomiska ramar för verksamheterna.

De mål och budgetramar som kommunfullmäktige fastställer ska vara grundade på politiska prioriteringar gällande omfattning och inriktning samt kvalitet av verksamheten. Beslutet om budget blir ett formellt beslut om mål och ekonomiska ramar för nästa år.

Under arbetet med budgeten träffas budgetberedningen regelbundet. Budgetberedningen består av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och en oppositionsföreträdare, samt kommunchef och ekonomichef.

Representanter för verksamheterna blir inbjudna till budgetberedningens möten för att föra en dialog om vilka resursbehov verksamheten har.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2024-01-12
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut