Revisorer

Kommunens revisorer är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att självständigt och oberoende granska kommunens verksamhet samt bolag. Till sin hjälp har kommunens revisorer sakkunniga yrkesrevisorer.

Syftet med granskningen är att årligen avge en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen uttalar revisorerna sig särskilt om:

  • Kommunfullmäktige bör godkänna årsredovisningen,
  • Kommunens finansiella målsättning uppnåtts samt om
  • Ansvarsfrihet (för nämnder och förtroendevalda) kan tillstyrkas eller ej.

Kommunens revisorer är:

  • Mats Almemark,  ordförande
  • Paula Edlund
  • Irene Andersson

För mer information om vilka regler som gäller vid utseende av revisorer och för revisorernas arbete kan du ladda hem dokumentet ”Revisionsreglemente för Munkfors kommun”.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2024-04-17
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut