Logotyp

Revisorer

Publicering: 2015-11-26

Revisorernas uppgift är att självständigt och oberoende granska kommunens verksamhet samt bolag. Till sin hjälp har kommunens revisorer sakkunniga yrkesrevisorer.

Syftet med granskningen är att årligen avge en revisionsberättelse till kommunfullmäktige. I revisionsberättelsen uttalar revisorerna sig särskilt om:

Kommunens revisorer är:

För mer information om vilka regler som gäller vid utseende av revisorer och för revisorernas arbete kan du ladda hem dokumentet ”Revisionsreglemente för Munkfors kommun”.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem