Logotyp

Budget

Publicering: 2015-11-26

En kommun får in pengar genom skatter, statsbidrag, övriga bidrag och avgifter som kommuninvånarna betalar som exempelvis avgift för barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avfall. Kommunfullmäktige beslutar om hur pengarna ska fördelas i kommunens verksamheter.

Budgetprocessen fungerar så att fullmäktige fastställer både mål och ekonomiska ramar för verksamheterna. De mål och budgetramar som fastställs av kommunfullmäktige ska grundas på politiska prioriteringar som gäller verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet. Beslutet om budget blir ett formellt beslut om mål och ekonomiska ramar för nästa år. Under arbetet med budgeten träffas budgetberedningen regelbundet. Den består av kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande och en oppositionsföreträdare, samt kommunchef och ekonomichef. Representanter för verksamheterna kallas till budgetberedningens möten för att föra en dialog om verksamheternas resursbehov.