Logotyp

Kommunledningskontor

Publicering: 2023-08-23

Kommunledningskontorets uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsfunktion samt administration till utskott och nämnder.

Kommunledningskontoret handlägger och sköter även den löpande verksamhet kopplat till kommunens ekonomi, personalfrågor, näringsliv, turism och andra övergripande strategiska frågor för kommunen.

Kontakt

Kommunalråd

Mathias Lindquist
0563-54 10 12
mathias.lindquist@munkfors.se

Kommunchef

Björn Svantesson
0563-54 10 05
bjorn.svantesson@munkfors.se

Personalchef

Therese Pettersson
0563-54 10 23
therese.pettersson@munkfors.se

Ekonomichef

Björn Fogelberg
0563-54 10 14
bjorn.fogelberg@munkfors.se

Kommunsekreterare och dataskyddsombud

Thony Liljemark
0563-54 10 52
thony.liljemark@munkfors.se

Kommunsekreterare

Josefine Myrén
0563-54 10 53
josefine.myren@munkfors.se

Turism- och näringslivschef

Birgitta Svensson
0563-54 10 80
birgitta.svensson@munkfors.se

IT- chef och stadsnätschef

Jonas Bergström
0563-54 10 20
jonas.bergstrom@munkfors.se