Logotyp

Rösta i valet

Publicering: 2023-11-14

Alla svenska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen har rösträtt. Uppgifterna i folkbokföringsregistret 30 dagar före valdagen avgör om du har rösträtt och vilket valdistrikt du tillhör.

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du är:

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

Rösta på valdagen

Du som har rösträtt får ett röstkort med posten cirka tre veckor före valet. På röstkortet står vilka val du har rösträtt till samt namn, adress och öppettider till din vallokal. Om du saknar ditt röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen eller Valmyndigheten.

Du kan bara rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. Vallokalen är endast öppen på valdagen. När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden och dina röster läggs ner i valurnan.

Förtidsröstning

Du kan välja att rösta i förtid under valperioden, i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Det går att förtidsrösta fram till och med valdagen. Vill du förtidsrösta kan du göra det i kommunens kontaktcenter, Smedsgatan 16, 684 30 Munkfors.

Ta med dig id-handling och röstkort.

Rösta från utlandet

Om du är utomlands kan du brevrösta eller förtidsrösta på många svenska ambassader och konsulat. För att brevrösta måste du använda ett särskilt material som du beställer från Valmyndigheten, kommunen,
ambassader eller konsulat.

Få hjälp att rösta