Logotyp

Snö-och halkbekämpning

Publicering: 2015-11-26

Munkfors kommun ansvarar för snöplogning och halkbekämpning samt sandupptagning på kommunala gator och vägar inom kommunen.
Kommunens ansvar omfattar dock inte enskilda vägar och länsvägar.

Kommunen arbetar efter att sandupptagningen ska vara gjord 1 maj. Dock med reservation för rådande väder.

Plogning och halkbekämpning prioriteras utifrån följande:

Du kan hjälpa till

Munkfors kommun är ansvariga för snö- och halkbekämpningen, men alla kan vara med och bidra till en bättre vinterväghållning på ett eller annat sätt. Här kan du läsa mer om vad du kan göra.

Blockera inte

Blockera inte vägen, trottoarer eller parkeringar. Tänk på att plogbilen måste ta sig fram. Parkera gärna där det redan är plogat.

Skotta inte ut snön

När du skottar undan snö från din egen tomt och utfart, se till att den inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats eller på gång- och cykelväg. Snön kan frysa och utgör då en fara för bilister, gående och cyklister.

Sanda

Ta bort snö och is från gångbanan utanför fastigheten och sanda om det är halt. Sand kan du hämta gratis från någon av kommunens sandlådor.

Ha tålamod

Vi kommer till din gata så fort vi kan efter att vi plogat våra prioriterade områden

Kontakt

Teknisk chef

Kjell Bengtsson
Telefon: 0563-54 10 32
E-post: kjell.bengtsson@munkfors.se