Logotyp
Soluppgång över bruksområdet i Munkfors, sett från riksväg 62.

Samhällsplanering

Publicering: 2016-01-19

Det gör vi genom att ha planer för bostäder, cykelbanor, promenadstråk, lekparker, vägar, broar, parker, gångbanor och parkeringar samt torg. Här kan du ta del av översikts-, detalj- och andra planer som gäller för Munkfors kommun.

Hur bebyggelsen ska se ut kan kommunen avgöra genom plan- och bygglagens bestämmelser om detaljplaner.

Detaljplaner kan ligga till grund för planering och bebyggelse av nya områden såväl som för befintliga områden där renovering eller ombyggnad ska ske. Bestämmelserna i detaljplanen är bindande för den som vill bygga eller bygga om i området.

Var med och påverka

Du som kommuninvånare kan alltid vara med och påverka. Du kan påverka på olika sätt men ett exempel är att lämna ett medborgarförslag. Hur du lämnar ett medborgarförslag kan du läsa om på vår webbsida Lämna ett medborgarförslag.

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se