Logotyp

Planer

Publicering: 2016-01-19

Hur bebyggelsen ska se ut kan kommunen avgöra genom plan- och bygglagens bestämmelser om detaljplaner. Detaljplaner kan användas både för nya områden och för befintliga som ska byggas om eller bevaras. Bestämmelserna i detaljplanen är bindande för den som vill bygga eller bygga om i området. Det gemensamma målet med våra planer är att tillsammans uppfylla Kommunvisionen 2020. Det innebär att vi tillsammans verkar för att Munkfors-Ransäter är en attraktiv, företagsam, nära och hållbar kommun – känd för att vara spännande, stolt och nyfiken.

Var med och påverka

Du som kommuninvånare kan alltid vara med och påverka.
Det gör du genom att exempelvis lämna ett medborgarförslag