Hoppa till huvudinnehåll

Familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson

Familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem på heltid. Kontaktfamilj innebär att familjen är ett regelbundet stöd för ett barn, en ungdom eller en hel familj. En kontaktperson är en person som ett barn eller ungdom träffar regelbundet.

Familjehem

Ett familjehem öppnar sitt hem och sin familj för barnet, delar det med barnets föräldrar och samarbetar med socialtjänsten.

Familjehem är helt vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker.
Första steget i en sådan situation är att se om släktingar eller andra närstående kan gå in och bli familjehem för barnet. Men om det inte finns något lämpligt hem i barnets närhet kan barnet flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att socialnämnden beslutar att placera ett barn i familjehem mot föräldrarnas vilja.

Familjehemmets ansvar

Hemmet som barnet kommer till har ansvaret för den dagliga omsorgen om barnet. Men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning och följer regelbundet upp hur barnet har det. Barnet kan också vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och övrig släkt. Tanken är att familjehemmet ska komplettera barnets ursprungliga familj, inte ersätta den. Därför är samarbetet med barnets familj en viktig del i uppdraget.

Ett familjehemsuppdrag involverar hela familjen. Därför måste familjens eventuella egna barn vara delaktiga och positivt inställda till att det kommer ett nytt barn till familjen.

Behöver du ett familjehem?

Har du och ditt barn behov av en familj som tar hand om barnet på heltid under en kortare eller längre period? Då kan du kontakta socialtjänsten via kommunens kontaktcenter.

Vill du bli familjehem?

För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Men det är viktigt att ni har en stabil livssituation och har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Om du och din familj vill bli familjehem utreder Munkfors kommun er situation. I utredningen ingår hembesök och kontroll i olika register. Utredningen görs för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Socialsekreterare

Du når ansvarig socialsekreterare via kontaktcenter. Socialsekreterarna har telefontid 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller syskonpar i sitt hem någon gång per månad.

Uppdragen som kontaktfamilj kan se väldigt olika ut och bero på olika saker. Ibland är det barnen som behöver stöd och ombyte i miljön och ibland är det en förälder som behöver avlastning.

Det finns många olika anledningar till att ett barn kan behöva en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Men gemensamt för alla barn är att de behöver ett större nätverk än det de har idag för att fortsätta utvecklas på ett bra sätt. Därför är kontaktfamiljen ofta ett mycket uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar. Som en följd av det blir kontaktfamiljen ofta viktiga personer i barnets liv.

Behöver du en kontaktfamilj?

Har du och ditt barn behov av en extra familj som stöd? I sådant fall kan du vända dig till socialtjänsten via kommunens kontaktcenter. När ansökan kommit in gör en socialsekreterare en utredning som leder fram till ett beslut. Beslutet fattas enligt socialtjänstlag (2001:453).

Vill du bli kontaktfamilj?

Du behöver ingen särskild utbildning för att bli kontaktfamilj. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation och att ni har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Om du vill bli kontaktfamilj utreds din situation. Utredningen innehåller bland annat hembesök och kontroll i olika register. Detta sker för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktfamilj.
Om du vill veta mer eller ansöka om att bli kontaktfamilj kan du kontakta socialtjänsten via kommunens kontaktcenter.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Socialtjänstlag (2001:453) på Riksdagens webbplats

Kontakt

Socialsekreterare

Du når ansvarig socialsekreterare eller handläggare via kontaktcenter. De har telefontid 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-541000

Kontaktperson vid social problematik

Du kan få en kontaktperson om du behöver någon vuxen att prata med på grund av social problematik. Kontaktpersonen är som en ”vuxen-kompis” och ni träffas regelbundet och går på bio, idrottsevenemang, eller liknande aktiviteter tillsammans.

Kontaktperson är ett viktigt samt uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Kontaktpersonen och barnet eller ungdomen träffas flera gånger i veckan. Träffarna sker dock oftast under en kortare tidsbestämd period. Ungdomar frågar ofta efter en person att prata med och som de kan göra aktiviteter med. Innehållet i träffarna beror på barnets eller ungdomens behov. Men en träff kan till exempel innebära att bara sitta och prata, prova på en idrott eller gå på bio.

Behöver du en kontaktperson vid social problematik?

För att ansöka om en kontaktperson ringer du socialtjänsten via kommunens kontaktcenter.
En socialsekreterare genomför därefter en utredning och beslutar i ärendet. Det är socialtjänstlag (2001:453) som kan ge rätt till kontaktperson för person med social problematik.

Vill du bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och vilja för att engagera dig i en annan person. Socialsekreterare gör en utredning av din situation om du vill bli kontaktperson. I utredningen ingår hembesök och kontroll i olika register. Socialtjänsten genomför utredningen för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.

Vanligtvis pågår uppdraget som kontaktperson i ett eller två år. Om du är intresserad av att bli kontaktperson för ett eller flera barn ber vi dig kontakta socialtjänsten via kommunens kontaktcenter för att boka ett möte med en socialsekreterare.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Socialsekreterare

Du når ansvarig socialsekreterare eller handläggare via kontaktcenter. De har telefontid 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Dokument och länkar

Länkar till munkfors.se

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Socialsekreterare

Du når ansvarig socialsekreterare eller handläggare via kontaktcenter. De har telefontid 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00

Publicering: 2020-03-06 | Ändrat: 2023-08-08
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se