Kommunikationsmetod, komet

Kommunikationsmetod, Komet och är ett utbildningsprogram för familjer med barn i åldrarna 3–11. Målet med programmet är att ge föräldrarna verktyg till en bättre kommunikation med barnen som leder till mindre bråk och konflikter hemma.

Bråk mellan föräldrar och barn är helt naturligt, men mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår att ta sig ur.

Komet är strukturerade gruppträffar för föräldrar som vill få en bättre relation till sina barn och fler positiva stunder tillsammans. Träffarna riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3–11 år, som upplever att det är mycket bråk, tjat och konflikter hemma.

I en kometgrupp får du som förälder lära dig nya sätt att samspela med ditt barn för en bättre relation med mindre bråk. Här träffar du också andra som är i samma situation som du. Kometprogrammet är utvecklat i Sverige och bygger på att förbättra kommunikationen och relationen mellan förälder och barn.

Hur går det till?

I en Kometgrupp träffas vi elva gånger och berör ett tema varje gång. varje träff leds av två utbildade gruppledare. Du träffar din grupp en gång i veckan, cirka två timmar varje gång.

Här får du utbyta erfarenheter, veta vad forskningen säger och öva på nya sätt att bemöta ditt barn. mellan varje träff tar du med dig praktiska övningar att prova hemma.

Innehåll

  • Träff 1-3: Grunden för att minska bråk och tjat är att öka positiv samvaro och uppmärksamhet. De första träffarna övar vi på detta och på att vara tydlig som förälder.
  • Träff 4-5: Vi hjälps åt att fokusera på det som motiverar just ditt barn och uppmärksammar det positiva.
  • Träff 6: Träff sex är en individuell träff där du kan bjuda in exempelvis skolpersonal eller någon annan person som är viktig för ditt barn. Under den individuella träffen kan vi även prata mer om något som är särskilt viktigt för just dig och ditt barn.
  • Träff 7-9: Vi diskuterar vilka strider du kan välja bort och vilka du behöver ta samt hur du kan göra det. Du lär dig hur du kan bli mer begriplig och förutsägbar för ditt barn.
  • Träff 10: Vi går igenom hur du tillsammans med ditt barn kan komma överens om lösningar på problem.
  • Träff 11: träff elva är en avslutande träff med fokus på vad du som förälder bär med dig från Komet.

Anmälan

Föräldrar, med barn i åldern 3-11 år, som upplever att det är mycket bråk, tjat och konflikter hemma kan delta i gruppen. Kontakta föräldrastöd för att anmäla dig!

Kontakt

Föräldrastöd

E-post: foraldrastod@munkfors.se
Telefon: 0563-54 10 36

Publicering: 2024-02-22 | Ändrat: 2024-06-25
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut