Räddningstjänsten är inhyst i en byggnad med tegelfasad och åtta portar för räddningsfordon.Brandstationen i Munkfors.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Munkfors bemannas med räddningstjänstpersonal i beredskap, även kallade deltidsbrandmän, som snabbt kan rycka ut vid bränder och olyckor.

Räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) är brandmän med en annan huvudarbetsgivare än räddningstjänsten som då och då har beredskap för att rycka ut när larmet går.
Brandstationen i Munkfors ingår i Räddningstjänsten Karlstadsregionen som omfattar kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors.
Huvudstationen finns i Karlstad och där sitter också förbundsledningen.

2 000 larm om året

Varje år rycker räddningstjänstförbundet ut på ungefär 2 000 larm. De vanligaste larmen gäller brand och trafikolyckor. Räddningstjänsten åker dock på andra larm också, till exempel utsläpp av farligt ämne, drunkning eller drunkningstillbud, nödställd person, nödställt djur, IVPA-larm (i väntan på ambulans) och suicid. Vid större insatser kan flera räddningsstyrkor jobba tillsammans och förbundet kan på så sätt hantera allt från små incidenter till stora och komplexa händelser och flera samtidiga larm.

Förebyggande arbete

Räddningstjänsten har också ett bredare uppdrag än att rycka ut på larm. De förebygger bränder, bland annat genom information, rådgivning och utbildning. De arbetar också på andra sätt med säkerhet och trygghet i medlemskommunerna.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Jobba som Räddningstjänstpersonal i beredskap

Är du intresserad av att jobba som RIB?

Kontakt

Avdelningschef

Björn Johansson
E-post: bjorn.johansson2@karlstad.se

Stationschef

Per Magnusson
E-post: per.magnusson@karlstad.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-09-24
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se