Om krisen eller kriget kommer

Långvariga elavbrott och avbrott i dricksvattenförsörjningen samt avbrott i kommunikationer är exempel på händelser som kan leda till samhällskriser. Samhällsaktörer, som till exempel kommuner och myndigheter, måste vara förberedda på att kunna hantera det oväntade och klara krisen - men det är även viktigt för varje enskild individ att förbereda sig för olika typer av samhällskriser.

Även privatpersoner som har möjlighet bör förbereda sig på att kunna klara krisen på egen hand i tre dygn eller längre, även om det inte betyder att en samhällskris är över efter den tiden.

Ett sätt att förbereda sig inför en krissituation är att plocka ihop en så kallad ”krislåda” som innehåller det viktigaste för att tillgodose ditt och din familjs behov av värme, vatten och mat samt kommunikation.

”Krislådan” kan exempelvis innehålla vattendunkar med skruvkork, mat med lång hållbarhet som är enkel att tillaga och kan förvaras i rumstemperatur, ficklampa med extra batterier, stearinljus och tändstickor, husapotek med mediciner, våtservetter och handsprit,  radio med batteri och ett papper med viktiga telefonnummer samt powerbank för laddning av mobiltelefon.

Evakuering

Om det skulle bli aktuellt med evakuering av kommunen kommer du i första hand bli uppmanad att ordna evakueringen själv. Det kan därför vara en bra idé att tänka igenom vad du ska ta med dig om du hastigt måste lämna ditt hem. Viktigt att komma ihåg är att du endast kan ta med dig det mest nödvändiga.

Risk- och sårbarhetsanalys

Den risk- och sårbarhetsanalys som gäller för Munkfors kommun identifierade följande risker som kan leda till stor påfrestning för samhället:

  • Väderrelaterade händelser (storm, översvämning, ras, skred och skogsbrand).
  • Dammbrott i Klarälven.
  • Riktade angrepp (sabotage och dataintrång).
  • Olyckor med farligt gods.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Publicering: 2023-07-11 | Ändrat: 2023-08-28
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut