Logotyp

Information vid kris

Publicering: 2023-07-11

Sverige kan påverkas av en ökad risk för cyberattacker och försök till desinformation och ryktesspridning. Du kan hjälpa till att motverka detta genom att vara uppmärksam på felaktig information och att inte sprida den vidare. Sök upp information från trovärdiga källor.

Vid en krissituation kommer kommunens webbplats att användas som prioriterad informationskanal. Vi lägger även ut krisinformation på kommunens sociala medier. Sveriges Radio P4 är Sveriges beredskapskanal.

Krisinformation.se
Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från bland annat myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.

1177.se
1177 Vårdguiden är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. 1177 erbjuder sjukvårdsrådgivning, information och inspiration samt e-tjänster. Vårdguiden finns på webb och telefon och har öppet dygnet runt. Webbadressen är 1177.se och telefonnumret 1177 gäller för sjukvårdsrådgivning i hela landet. Bakom 1177 Vårdguiden står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan.

Viktiga larm- och journummer

112
Numret du alltid ska ringa vid akuta situationer, förmodligen det mest kända. Sverige har även andra viktiga larm- och journummer som är viktiga att känna till.

114 14
Polismyndighetens nummer när det inte handlar om en akut händelse.

113 13
Information om olyckor och kriser.

1177
Sjukvårdsupplysning gällande sjukdomstillstånd som inte är akuta.

116 000
Jourtelefon för att anmäla om ditt barn försvinner, anmäla att du hittat ett barn som är anmält försvunnet, anmäla om du påträffar ett barn som är vilse eller som har kommit bort från sin familj samt söka information om ditt försvunna barn.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser