Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, är ett system för att varna om att något allvarligt har hänt som omedelbart hotar liv, hälsa, egendom eller miljö.

Varning till allmänheten i Munkfors kommun sker via radio och tv, från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier samt som notis i Sveriges Radios app SR Play.  I vissa fall kan du få talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området och som sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik

Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Utomhusvarningssystemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. 

Viktigt Meddelande har 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan och upprepas 6 gånger. ”Faran över” är en 30 sekunders lång ljudstöt som signalerar att faran är över.

Om du hör ett tut som du misstänker är Hesa Fredrik så följ information via Sveriges Radio P4, SVT eller på Krisinformation.se. Tänk på att det finns många olika ljud som kan misstas för att vara en VMA-signal, exempelvis sprängningar på byggarbetsplatser, signaler från tåg och larm från industrier.

VMA-test

Utomhusvarningssystemet testas fyra gånger per år. Testet görs för att kontrollera att tutorna fungerar och för att de personer som hanterar systemet ska få öva.

Testerna sker klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, Då hörs signalen för viktigt meddelande och Sveriges Radio läser upp information om provet.

Testet avslutas klockan 15.05 med signalen för ”Faran över”. Om nationaldagen den 6 juni infaller på en måndag så testas utomhusvarningssystemet den 13 juni istället.  

Dokument och länkar

Länkar till andra sidor

Publicering: 2016-09-09 | Ändrat: 2024-05-14
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut