Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid, SSPF

Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid, SSPF är en samverkansform för skola, socialtjänst, polis och fritid. Samverkansformen riktar sig till att stötta alla barn och unga 6–21 år där någon av samverkansaktörerna upplever en oro för barnet/ungdomen.

SSPF bygger på att vårdnadshavare skriftligen ger godkännande att anställda i de olika verksamheterna får lov att bryta sekretessen om barnet/ungdomen är under 18 år. Är ungdomen över 18 år behövs endast dennes skriftliga samtycke. Först när detta gjorts kan arbetet börja.

När ett barn/ungdom blir aktualiserad för SSPF handlar det om en oro för barnet/ungdomen. Det kan det handla om misstankar om olika brottsliga handlingar. Men det kan också handla om normbrytande beteenden. SSPF skapar förutsättningar för att i ett tidigt skede erbjuda hjälp för att undvika ogynnsamma situationer. Det ger också aktörerna en möjlighet att arbeta gemensamt med en samsyn.

Vanliga frågor

Kontakt

SSPF-koordinator

Christoffer Andrén
Telefon: 0563-54 11 06
E-post: christoffer.andren@munkfors.se

Publicering: 2024-07-03 | Ändrat: 2024-07-03
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut