Samtalsgrupp för föräldrar med psykisk ohälsa och NPF

Föräldraskap är mer eller mindre utmanande, och du som förälder med egen psykisk ohälsa eller NPF kan möta ytterligare utmaningar i ditt föräldraskap kopplade till dina egna förutsättningar.

Denna föräldragrupp finns för föräldrar, eller annan omsorgsgivare, med egen psykisk ohälsa och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Här jobbar vi med att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Vi bjuder på fika, varma skratt och igenkänning!

Träffarna och samtalen utgår från material framtaget av Bräcke diakoni, och berör följande teman:

  • Familjen
  • Jag som förälder
  • Tryggt föräldraskap
  • Prata om ohälsa och diagnos
  • Stöd till familjen

Anmäl dig genom att mejla foraldrastod@munkfors.se.

Kontakt

Föräldrastöd

E-post: foraldrastod@munkfors.se
Telefon: 0563-54 10 00 (växel)

Publicering: 2023-11-15 | Ändrat: 2024-01-24
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut