Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare (SFI) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål.

Munkfors kommun bedriver ingen egen undervisning i SFI och därför köper kommunen SFI-undervisning från Geijerskolan.

SFI på Geijerskolan

Utbildning i SFI på Geijerskolan sker på dagtid och är gratis eftersom kommunen är skyldig att erbjuda utbildning i Svenska till nyanlända. Dessutom startas nya utbidlningar kontinuerligt under året för att så många som möjligt ska kunna gå utbildningen. Men det finns vissa krav du måste uppfylla för att få gå utbildningen:

  1. du måste ha fyllt minst 16 år och
  2. du måste vara folkbokförd i en svensk kommun.

Utöver studierna i svenska så deltar du i Geijerskolans gemensamma aktiviteter till exempel friluftsdagar, konserter, utfärder, teaterbesök och föreläsningar. Du får betyg efter varje avslutad kurs och betygsskalan är E-A.

Studieväg 1 – kurs A och B

För dig som inte gått i skola eller har kort skolbakgrund och för dig som inte kan läsa och skriva det latinska alfabetet.

Studieväg 2 – kurs B och C

För dig som har en grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3 – kurs C och D

För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.

Ansökan

Du ansöker om SFI-utbildning genom att lämna eller skicka in blanketten ”Ansökan om SFI”som du kan fylla i på webben och skriva ut.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Geijerskolan

Telefon: 0552-302 50
E-post: info@geijerskolan.se
Webbplats: geijerskolan.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2021-09-20
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se