Logotyp

Kommunikationsmetod, komet

Publicering: 2024-02-22

Bråk mellan föräldrar och barn är helt naturligt, men mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår att ta sig ur.

Komet är strukturerade gruppträffar för föräldrar som vill få en bättre relation till sina barn och fler positiva stunder tillsammans. Träffarna riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3–11 år, som upplever att det är mycket bråk, tjat och konflikter hemma.

I en kometgrupp får du som förälder lära dig nya sätt att samspela med ditt barn för en bättre relation med mindre bråk. Här träffar du också andra som är i samma situation som du. Kometprogrammet är utvecklat i Sverige och bygger på att förbättra kommunikationen och relationen mellan förälder och barn.

Träffar VT-24

Föräldraträffarna hålls i biblioteket på Smedsgatan 16, 684 30 Munkfors, följande tider:

Onsdag 13:e mars klockan 17:00-19:00
Onsdag 20:e mars klockan 17:00-19:00
Torsdag 28:e mars klockan 17:00-19:00
Onsdag 3.e april klockan 17:00-19:00
Onsdag 10:e april klockan 17:00-19:00
Vecka 16 bokas enskilda träffar.
Onsdag 24:e april klockan 17:00-19:00
Måndag 29:e klockan 17:00-19:00
Onsdag 8:e maj klockan 17:00-19:00
Onsdag 15:e maj klockan 17:00-19:00
Onsdag 22:a maj klockan 17:00-19:00

Kontakt

Föräldrastöd

foraldrastod@munkfors.se
0563-54 10 36