Vill du skänka ett barn stöd och trygghet eller ge föräldrar hjälp med avlastning? Då kan du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Det behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du är i en stabil livssituation och har tid, plats och engagemang. Kontakta socialtjänsten om du vill bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson, eller om du är i behov av avlastning.

Familjehem

Familjehem innebär att ta emot ett barn som en familjemedlem på heltid. Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet bor oftast hos dig en längre tid.

Som familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet daglig omsorg, en trygg tillvaro och en bra uppväxt. Det är viktigt att ni har en stabil livssituation och har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn.

Kontaktfamilj

Ett barn kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Det kan också handla om att föräldrarna behöver hjälp för att kunna ta sitt föräldraansvar.

En kontaktfamilj, eller person, tar emot ett barn eller syskonpar i sitt hem någon gång per månad. Uppdraget kan se väldigt olika ut och bero på olika saker. Ibland är det barnen som behöver stöd och ombyte i miljön och ibland är det en förälder som behöver avlastning.

Kontaktperson

En kontaktpersons uppdrag är att stötta en enskild ungdom eller vuxen som behöver stöd och hjälp i olika sociala situationer. Många gånger handlar det om ungdomar som behöver en god vuxen förebild och någon att göra saker tillsammans med.

Kontaktpersonen är som en ”vuxen-kompis” och ni träffas regelbundet. An träff kan till exempel innebära att bara sitta och prata, prova på en idrott eller gå på bio.. Kontaktperson är ett viktigt samt uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Vanligtvis pågår uppdraget som kontaktperson i ett eller två år.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Socialsekreterare

Du når ansvarig socialsekreterare eller handläggare via kontaktcenter. De har telefontid 09:00-10:00 måndag till fredag.
Telefon: 0563-54 10 00