Gator och vägar

Alla gator i Munkfors centralort och Ransäter sköts av Munkfors kommun.

De allmänna vägarna samt länsvägar är det Trafikverket som ansvarar för.
Skötsel av gator och vägar innebär bland annat snöplogning, halkbekämpning, sandupptagning och asfaltsarbete samt hyvling av grusvägar.

Enskild väg

En enskild väg är en väg som inte staten eller en kommun är väghållare för.
Munkfors kommun betalar inte ut något bidrag för underhåll och drift av enskilda vägar.

Mer information

Du kan läsa mer om enskilda vägar på Trafikverkets webbplats, trafikverket.se (enskilda vägar)
Mer information om vem som sköter en viss väg hittar du på Trafikverkets webbplats, trafikverket.se (vägar i allmänhet)

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-04-27
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se