ID-märkning av sopkärl

Munkfors kommun har infört ID-märkning av sopkärl som ett steg i att kvalitetssäkra och effektivisera renhållningsarbetet i kommunen.
Märkningen gör det också lättare för kundtjänst att se vilken tidpunkt kärlet blev tömt om frågor kring sophämtningen skulle uppstå.
ID-märkningen gör det även möjligt för renhållningsföraren att digitalt säkerställa att rätt kärl blir tömt med rätt hämtningsintervall.
Dessutom kan renhållningsföraren enklare registrera eventuella avvikelser som exempelvis överfullt kärl eller oframkomlig väg till kärlet.

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2020-04-15
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se