Logotyp

ID-märkning av soptunnan

Publicering: 2019-03-12

Nu inför vi ID-märkning av avfallskärlen som ett steg i att kvalitetssäkra och effektivisera renhållningsarbetet i kommunen.  Märkningen gör det lättare för kundtjänst att se vilken tidpunkt kärlet tömts om frågor kring sophämtningen skulle uppstå. ID-märkningen gör det även möjligt för renhållningsföraren att digitalt säkerställa att rätt kärl töms med rätt hämtningsintervall samt registrera avvikelser som överfullt kärl, oframkomlig väg till kärlet med mera.