Återvinning och återbruk

Genom att sortera avfallet rätt och lämna in det på återvinningsstationer och återvinningscentraler gör vi det möjligt för material att tas till vara och användas på nytt.

Tack vare återvinning och återbruk kan vi även förhindra att farligt avfall läcker ut i naturen.

Det smarta med återvinning och återbruk är att det innebär stora fördelar för både miljön och ekonomin.

Fördelar med återvinning och återbruk

Genom att återvinna gammalt material uppnår vi bland annat följande:

  • Vi sparar på naturresurser som skog, metaller, vatten, sand med mera.
  • Produktionen blir inte lika energikrävande eftersom återvunnet material redan är bearbetat.
  • Återvinningsprocessen kan skapa biogas som kan användas som bränsle.
  • Återbruk innebär att vi minskar mängden avfall.

Återvinning

Visste du att…

…genom att återvinna aluminium och stål sparas 95%, respektive 80%, av den energi som behövs för att göra ny aluminium och nytt stål?

…glas, aluminium och stål kan återvinnas hur många gånger som helst utan kvalitetsförlust?

…plastförpackningar kan gå till återvinning upp till sju gånger innan plasten är utsliten och går till energiutvinning?

…ett ton återvunnet papper motsvarar 12 träd?

…batterier kan innehålla de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly?

…biologiskt avfall kan ge både biogas och gödsel?

…återvinning av glas sparar 20% energi jämfört med glas från ny råvara?

…pappersfibrer kan gå till återvinning 5-7 gånger innan fibrerna är utslitna?

…det är lag på att alla butiker som säljer ny elektronik måste ta emot och återvinna gamla elprylar? Butiker som har en försäljningsyta på över 400 kvadratmeter, exempelvis stormarknader eller elektronikkedjor, måste ta emot dina trasiga elprylar oavsett om du handlar nytt eller inte. I mindre butiker gäller en mot en-principen, om du till exempel köper en ny eltandborste återvinner de din gamla.

…elektriska apparater kan innehålla farliga ämnen? Till exempel kan strömbrytare i gamla kaffebryggare innehålla kvicksilver och mobiltelefoner samt datorer kan innehålla PCB, flamskyddsmedel och olika tungmetaller.

Återbruk är det nya gröna

Att lämna dina gamla saker till återvinning är bra, men vi måste samtidigt jobba för att minska mängden avfall. Som enskild person kan du göra det genom att se över hur du konsumerar, ställa krav på producenterna och återbruka dina gamla saker. Genom att ge dina saker en chans till ett nytt liv minskar du behovet av att tillverka nya saker vilket sparar resurser och minskar avfallsmängderna. Så nästa gång du ska till återvinningscentralen – fundera först över om något av det som du har tänkt slänga istället kan vara till nytta och glädje för någon annan!

Loppisstationerna

Om du har saker du tröttnat på eller inte längre behöver men som fungerar och kan vara användbara för någon annan kan du lämna in dem på någon av Munkfors kommuns resurscentrums second-hand-butiker Loppisstationen Centrum och Loppisstationen Laxholmen.

På Loppisstationen Centrum kan du köpa och skänka kläder, porslin, mattor, spel och prydnadssaker.  Loppisstationen Laxholmen tar emot större föremål som möbler.

Om du inte har någon möjlighet att själv köra ut det du vill skänka kan du ringa arbetsmarknadsenheten så hämtar personal från AME dina gamla saker kostnadsfritt efter överenskommelse.

Tänk på att sakerna ska vara i bra skick och brukbara för att vara till glädje för någon annan.

Arbetsmarknadsenheten har ingen möjlighet att bistå allmänheten med att köra trasiga saker eller saker du inte vill ha till återvinningscentralen.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten

Telefon: 0563-54 12 14

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2020-09-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se