Återvinning och återbruk

Under 2017 gav Munkforsborna upphov till 629 kilo avfall per person. Vi behöver alltså på ett så smart sätt som möjligt ta hand om vårt avfall för att gemensamt skapa en hållbar framtid.

Genom att sortera avfallet rätt och lämna in det på återvinningsstationer och återvinningscentraler gör vi det möjligt för material att tas till vara och användas på nytt. Vi förhindrar även att farligt avfall läcker ut i naturen.

Det smarta med återvinning är att det innebär stora fördelar för både miljön och ekonomin:

  • Naturresurser som skog, metaller, vatten, sand med mera sparas eftersom nya råvaror inte behövs.
  • Produktionen blir inte lika energikrävande om återvunnet material används då det redan är bearbetat.
  • Resurser som biogas, värme och el kan tas tillvara.

Återbruk är det nya gröna

Att lämna dina gamla saker till återvinning är bra, men vi måste samtidigt jobba för att minska mängden avfall. Som enskild person kan du göra det genom att se över hur du konsumerar, ställa krav på producenterna och återbruka dina gamla saker. Genom att ge dina saker en chans till ett nytt liv minskas behovet av att tillverka nya saker vilket sparar resurser och minskar avfallsmängderna. Så nästa gång du ska till återvinningscentralen – fundera först över om något av det som du har tänkt slänga istället kan vara till nytta och glädje för någon annan!

Loppisstationerna

Om du har saker du tröttnat på eller inte längre behöver men som fungerar och kan vara användbara för någon annan kan du lämna in dem på någon av Munkfors kommuns resurscentrums second-hand-butiker Loppisstationen Centrum och Loppisstationen Laxholmen.

På Loppisstationen Centrum kan du köpa och skänka kläder, porslin, mattor, spel och prydnadssaker.  Loppisstationen Laxholmen tar emot större föremål som möbler.

Om du inte har någon möjlighet att själv köra ut det du vill skänka kan du ringa arbetsmarknadsenheten på 0563-54 12 14 så hämtar de det kostnadsfritt efter överenskommelse. Tänk på att sakerna ska vara i bra skick och brukbara för att vara till glädje för någon annan.

Publicering: 2019-03-12 | Ändrat: 2019-03-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se