Sotning

Det är kommunen som ansvar för att någon sotar (rengör) hos dig som har ett objekt som behöver sotas.

Sotningen ska göras med bestämda tidsintervall. Det kallas för sotningsfrist. Ibland måste skorstensfejarmästaren göra brandskyddskontroller hos dig också. Det gör hen för att kontrollera att ditt objekt är brandsäkert. Räddningstjänsten Karlstadsregionen har avtal med skorstensfejarmästare som sotar och gör brandskyddskontroll. I Munkfors kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av Sotning och Ventilation i Hagfors AB.

Vem sotar hos mig?

I Munkfors kommun utförs sotning och brandskyddskontroll av sotare på Sotning & Ventilation i Hagfors AB.

Publicering: 2016-06-09 | Ändrat: 2018-03-12
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se