Källsortering

Att sortera ditt hushållsavfall är ett sätt för dig som enskild individ att minska miljöförstöringen.

Genom återvinning av vårt avfall får vi en rad positiva effekter. Exempel på dessa positiva effekter är  minskad material- och energiåtgång samt mindre mängd deponerat avfall.
Det är i första hand i samband med källsortering av vårt hushållsavfall som vi kommer i kontakt med systemen för återvinning och omhändertagande av avfall.
Därför är det viktigt att varje enskild medborgare tar sitt miljöansvar.

Syftet med källsortering

Syftet med källsortering av hushållsavfallet är att sortera ut det som är farligt för miljön och naturen. Det gäller till exempel batterier och gammal motorolja från bilen. Ett annat syfte med källsortering är att göra det möjligt att återvinna exempelvis förpackningar.

Minska avfallsmängden

Genom att du som enskild individ källsorterar minskar den mängd avfall som ett någon annan måste samla in. Allt går inte att återvinna men genom att sortera papper, förpackningar och matavfallet så minskar vi avfallsmängderna avsevärt. Matavfallet kan vi återvinna genom kompostering.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-09-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se