Mörkblå bakgrund med rosa text: känner du dig otrygg i din relation? Få hjälp och stöd på ungarelationer.se.

Våld i unga relationer

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Det förekommer oavsett klass, könstillhörigheter, etnicitet, kulturell/religiös bakgrund, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Våldet är lika förkommande i de unga parrelationerna som i de vuxna. På grund av deras ålder missas oftast våldet från omgivningen. 

Fyra av tio unga har upplevt våld i en parrelation – samtidigt säger mer än hälften som utsatts att de undvikit att berätta om det för sin familj. Våldet börjar tidigt, två av tre av de som utsatts upplevde det redan under skoltiden. Det är viktigt att vuxna är medvetna om detta för att kunna se och upptäcka våldet samt ge stöd till ungdomar i sin närhet.

Utbildning till dig som är förälder

I samarbete med ungarelationer.se erbjuder Munkfors kommun en kostnadsfri utbildning om killars våld mot tjejer och våld i unga parrelationer. Här får du som förälder konkreta råd om hur du kan agera om du misstänker att din ungdom far illa i sin relation.

Känn igen varningstecken

 • Lita på din magkänsla, du är antagligen inte orolig utan anledning. Förvänta dig inte synliga blåmärken och brutna ben och armar, men fråga om du ser sådant.
 • Blåmärken och skador som antingen försökt döljas eller som har konstiga förklaringar.
 • Sjunkande skolnärvaro, särskilt om det sker plötsligt.
 • Minskat intresse för fritidsaktiviteter.
 • Förfrågan om att flytta/ändra i schema/grupper i skolan eller andra aktiviteter.
 • Isolering från vänner.
 • Begränsad social kontakt med alla utom sin partner.
 • Ett ursäktande av sin partners dåliga beteende.
 • Utåtagerande beteende.
 • Extrem svårhet att släppa telefonen, blir tex väldigt stressad av sms.
 • Oförklarliga förändringar i skolresultat, beteende och betyg
 • Plötsligt ändrat utseende eller vikt.

Var extra uppmärksam på:

 • Ungdomens partner blir mycket svartsjuk när den pratar med andra.
 • Personen ändrar och ställer in planerade aktiviteter i sista minuten av skäl som känns oklara/konstiga.
 • Partnern sms:ar, ringer, håller koll på sociala medier och vill hela tiden veta var hen är.
 • Du har sett bråk och konflikter som eskalerar till att saker går sönder eller att hen slår på andra saker eller upplevs som aggressiv.
 • Hen är konstant orolig för att göra sin partner upprörd eller arg.
 • Upptäcker du något av detta – agera och prata med båda parter enskilt. Även med föräldrar. Anmäl eventuella brottsliga handlingar.

Att tänka på i mötet med den unga:

Med den som utsätts:

 • Lyssna.
 • Trivialisera inte ungas relationer.
 • Berätta vilka skyldigheter du har att föra information vidare/anmäla. Tipsa om vilka som eventuellt inte har det (till exempel idéburna organisationer).
 • Visa om och om igen att du finns där.
 • Fråga flera gånger om incidenter eller varningstecken som oroar dig, även om du inte får något svar de första gångerna så signalerar det att du finns där när hen är redo.
 • Ha den ungas säkerhet i fokus och vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkra denna.

Med den som utsätter:

 • Uppmärksamma och konfrontera. Visa att du ser vad som pågår.
 • Ge stöd i att upphöra med våldet, men var tydlig med att det handlar om brottsliga handlingar som får allvarliga konsekvenser och som man måste ta ansvar för.

Mer information

Ungarelationer.se

Nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis.

Publicering: 2022-05-02 | Ändrat: 2024-01-29
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se
Skriv ut