Två brandmän står framför en brinnande byggnad.

Utbildning hos räddningstjänsten

Känner du till att räddningstjänsten erbjuder utbildningar i brandkunskap, akut livräddning och säkerhetsarbete för företag, myndigheter, föreningar och sällskap?

Utbildning hos räddningstjänsten kan ske där det passar er bäst – på brandstationerna i Munkfors eller Karlstad samt på plats hos er.
Är de hos er tar de med sin mobila utbildningscontainer när så krävs.
Har ni egna önskemål gällande utbildning? Räddningstjänsten skräddarsyr gärna upplägg efter behov.
Alla instruktörer är erfarna utbildare med bakgrund i utryckningstjänst och därför vana att hantera sådana situationer som de utbildar för.

Brandkunskap

Inom brandkunskap erbjuder räddningstjänsten två varianter på utbildning. Dels grundläggande brandkunskap på arbetsplatsen men även brandsäkerhet i hem- och fritidsmiljö. Utbildningarna kan självklart även skräddarsys utifrån förfrågningar och önskemål.

Akut livräddning

Inom akut livräddning erbjuder räddningstjänsten flera olika utbildningar. Bland annat en utbildning i Vuxen- HLR, en utbildning i barn-HLR och en i vattenlivräddning.

Säkerhetsarbete

Inom kategorin säkerhetsarbete i din yrkesroll erbjuder räddningstjänsten sex olika utbildningar.

  • Heta arbeten, Brandfarliga arbeten
  • Hjälp på väg
  • Brandfarliga varor
  • Den fjärde riktar sig till den som sköter automatiska brandlarm
  • Den femte är för den som bedriver och ansvarar för systematiskt brandskyddsarbete och
  • Den sjätte gäller internkontroll av brandskyddet.

Dokument och länkar

Mer information om samtliga utbildningar finns på Räddningstjänsten Karlstadsregionens webbplats

Kontakt

Monica Nyqvist
Telefon: 054-540 13 80
E-post: monica.nyqvist@karlstad.se

Publicering: 2017-10-23 | Ändrat: 2020-09-24
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se