Logotyp
Mörkblå bakgrund med rosa text: känner du dig otrygg i din relation? Få hjälp och stöd på ungarelationer.se.

Våld i unga relationer

Publicering: 2022-05-02

Fyra av tio unga har upplevt våld i en parrelation – samtidigt säger mer än hälften som utsatts att de undvikit att berätta om det för sin familj. Våldet börjar tidigt, två av tre av de som utsatts upplevde det redan under skoltiden. Det är viktigt att vuxna är medvetna om detta för att kunna se och upptäcka våldet samt ge stöd till ungdomar i sin närhet.

Utbildning till dig som är förälder

I samarbete med ungarelationer.se erbjuder Munkfors kommun en kostnadsfri utbildning om killars våld mot tjejer och våld i unga parrelationer. Här får du som förälder konkreta råd om hur du kan agera om du misstänker att din ungdom far illa i sin relation.

Känn igen varningstecken

Var extra uppmärksam på:

Att tänka på i mötet med den unga:

Med den som utsätts:

Med den som utsätter:

Mer information

Ungarelationer.se

Nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan alla mellan 15-20 år vända sig oavsett om de blir utsatta, är den som utsätter eller är en kompis.