Riktlinjer för specialkost

Här kan du läsa mer om de länsövergripande riktlinjerna för specialkost inom förskola, grundskola och fritidshem.

Skollagen föreskriver att alla elever ska erbjudas näringsriktiga måltider i grundskolan som följer Livsmedelsverkets rekommendationer. I Skolverkets allmänna råd för förskolan står även att förskolan ska servera varierade och näringsriktiga måltider jämnt fördelade över dagen.

Kommunerna i Värmlands län har tillsammans utformat denna riktlinje för specialkost för att få en likvärdighet och säkerhet i hanteringen av specialkoster inom förskolan och skolan. En revidering av riktlinjen har gjorts med anledning av att Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola publicerades i februari 2020.

Dokument och länkar

Dokument att ladda hem:

Länsövergripande riktlinjer för specialkost (pdf, 395 kB)

Publicering: 2021-06-29 | Ändrat: 2021-07-01
Sidansvarig: Marie Glad | marie.glad@munkfors.se
Skriv ut