Hoppa till huvudinnehåll

Skyddsrum

Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast. På den här sidan kan du se hur skyddsrummen är fördelade i Sverige.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

Om du vill veta var det finns skyddsrum kan du göra på flera sätt.

Sök i kartan

Gå till skyddsrumskartan på msb.se. Zooma in den ort du är intresserad av. Zooma in på kvartersnivå. Varje skyddsrum finns markerat på kartan och klickar du på markeringen så får du uppgifter om skyddsrummet.

Till skyddsrumskartan på msb.se

Skyddsrum i Munkfors kommun

I Munkfors kommun finns det 20 skyddsrum i enligt skyddsrumskartan.

Skyddsrummet på Bliavägen 1 med fastighetsbeteckning Forsnäs 39:7 finns inte. Däremot finns det ett skyddsrum på Älvvägen tre som inte är utpekat på kartan men som många invånare känner till. Detta rum var en gång tänkt att användas som sambandscentral. Idag är rummet avvecklat, i dåligt skick och därmed inte lämpligt som skyddsrum.

Leta efter skylten

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

Mer information

Frågor och svar om skyddsrum på msb.se

Publicering: 2022-03-03 | Ändrat: 2022-03-03
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se