Logotyp

Skyddsrum

Publicering: 2022-03-03

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum som är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. Ägaren av en fastighet äger och underhåller också skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

Sök i kartan

Gå till skyddsrumskartan på msb.se. Zooma in den ort du är intresserad av. Zooma in på kvartersnivå. Varje skyddsrum finns markerat på kartan och klickar du på markeringen så får du uppgifter om skyddsrummet.

I Munkfors kommun finns det 20 skyddsrum i enligt skyddsrumskartan. Skyddsrummet på Bliavägen 1 med fastighetsbeteckning Forsnäs 39:7 finns inte.

Däremot finns det ett skyddsrum på Älvvägen tre som inte är utpekat på kartan men som många invånare känner till. Detta rum var en gång tänkt att användas som sambandscentral. Idag är rummet avvecklat, i dåligt skick och därmed inte lämpligt som skyddsrum.

Mer information