Demens

Misstänker du att någon närstående, eller du själv, håller på att utveckla eller har utvecklat en demenssjukdom bör du i första hand kontakta vårdcentral/distriktsläkare för utredning.

När du blivit diagnostiserad med en demenssjukdom finns det många insatser för dig och dina anhöriga att ta del av. Ju tidigare du tar kontakt med kommunen, desto bättre.

Kommunens biståndshandläggare gör en bedömning av behovet och beslutar om aktuella insatser. Exempel på insatser är hemtjänst, avlösning i hemmet, trygghetslarm, dagverksamhet och/eller korttidsvistelse.

Arbetsterapeuten kartlägger hjälpmedelsbehovet samt föreskriver hjälpmedel så att du kan genomföra dina vardagliga aktiviteter.

Publicering: 2023-07-05 | Ändrat: 2023-07-07
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut