Logotyp

Demens

Publicering: 2023-07-05

När du blivit diagnostiserad med en demenssjukdom finns det många insatser för dig och dina anhöriga att ta del av. Ju tidigare du tar kontakt med kommunen, desto bättre.

Kommunens biståndshandläggare gör en bedömning av behovet och beslutar om aktuella insatser. Exempel på insatser är hemtjänst, avlösning i hemmet, trygghetslarm, dagverksamhet och/eller korttidsvistelse.

Arbetsterapeuten kartlägger hjälpmedelsbehovet samt föreskriver hjälpmedel så att du kan genomföra dina vardagliga aktiviteter.