Familjehem

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem. Familjehemmet ska öppna sitt hem och sin familj för barnet, dela det med barnets föräldrar och samarbeta med socialtjänsten.

Familjehem är helt vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker.

Första steget är att se om släktingar eller andra närstående kan gå in och bli familjehem för barnet. Finns det inte något lämpligt hem i barnets närhet kan det flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att socialnämnden beslutar att placera ett barn i familjehem mot föräldrarnas vilja.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Hur länge barnet bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj.

Vad krävs för att bli familjehem?

Du och din familj behöver ingen särskild utbildning för att vara familjehem.  Det viktiga är att ni har en stabil livssituation, har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Om du och din familj vill bli familjehem görs en utredning av er situation, med hembesök och kontroll i olika register, för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på ett familjehem.

Kontakt

Vill du veta mer eller anmäla intresse om att bli familjehem? Varmt välkommen att höra av dig till:

Julia Dimitrievska, socialsekreterare
Telefon: 0563-54 12 12
Mail: julia.dimitrievska@munkfors.se

Publicering: 2019-01-10 | Ändrat: 2019-01-17
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se