Totalförsvarsövning 2020

Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige där Munkfors kommun är en av deltagarna. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år som ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret. Prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • säkerhetsskydd,
  • etablering av krisorganisation,
  • krigsplacering av personal,
  • kompetenshöjning av kommunledningar.

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig. Främst handlar det om att:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Under 2020 genomförs därför en totalförsvarsövning, Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020), där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Övning ger färdighet

I den första delen av TFÖ 2020, som startar redan nu i början av november och sträcker sig in i 2020, övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. För Munkfors kommun som deltagare handlar det om att identifiera roller, vilket ansvar vi har, vilka regler som gäller och hur vi samverkar med andra aktörer.

Publicering: 2019-11-14 | Ändrat: 2019-11-14
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se