Vårdcentral

Om du har behov av hälso- och sjukvård eller rehabilitering i ditt vanliga boende ska du vända dig till vårdcentralen.

Vårdcentralen i Munkfors kommun drivs av Region Värmland. På vårdcentralen finns bland annat distriktssköterskemottagning, diabetesmottagning och samtalsmottagning.

Du kan få hjälp med exempelvis omläggning av sår, blodtryckskontroll och vaccinationer.

Hemsjukvård

Vårdcentralen har ansvar och utreder ditt behov av hälso-och sjukvård i hemmet, enligt tröskelprincipen.

Har du möjlighet att få hemsjukvård tar vårdcentralen kontakt med kommunen, eftersom vi har ansvaret för att utföra hemsjukvård.

Vid akut sjukdom/olycka

När det gäller akut sjukdom eller olycka ska du alltid ringa 112.

Rådgivning

Ring vårdguiden 1177 när du inte är akut sjuk och behöver rådgivning.

Dokument och länkar

Länkar till andra webbplatser

Kontakt

Vårdcentralen

Telefon: 010-834 78 50

Besöksadress

Tallåsvägen 6 

Publicering: 2016-06-09 | Ändrat: 2023-11-27
Sidansvarig: Erik Lundh | erik.lundh@munkfors.se
Skriv ut