Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 genomförs en totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Nu genomförs en totalförsvarsövning, den första på över 30 år, som ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvaret består av två delar, det militära försvaret och det civila försvaret. Sveriges kommuner har alla uppgifter inom den civila delen av försvaret. Prioriterade uppgifter för kommuner är:

  • säkerhetsskydd,
  • etablering av krisorganisation,
  • krigsplacering av personal,
  • kompetenshöjning av kommunledningar.

Civil del av totalförsvaret

Den civila delen av totalförsvaret syftar till att det svenska samhället ska fungera under höjd beredskap och eventuellt krig.
Det handlar bland annat om att:

  • värna civilbefolkningen,
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg,
  • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Under 2020 genomför Sverige därför en totalförsvarsövning, Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020), där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans med länsstyrelser, regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Övning ger färdighet

I den första delen av TFÖ 2020, som startade redan i början av november 2019 och sträckte sig in i 2020, övade bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. För Munkfors kommun som deltagare handlar det dock mest om att identifiera roller, vilket ansvar vi har och vilka regler som gäller samt hur vi samverkar med andra aktörer.

Publicering: 2019-11-14 | Ändrat: 2020-09-16
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se