God man, förvaltare och förmyndare

En person som har en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande kan, om det är nödvändigt, få god man, förvaltare eller förmyndare utsedd för sig.

Det är överförmyndarverksamhetens uppgift att förmedla ett sådant stöd i form av god man eller förvaltare. Att vara god man, förvaltare eller förmyndare innebär att man exempelvis bistår personen (även kallad huvudman) i frågor rörande egendom, betala räkningar eller kontakt med myndighet. Munkfors kommun delar överförmyndarnämnd med Forshaga, Hagfors, Kil och Grums kommun.

Mer information om god man, förvaltare och förmyndare finns på Forshagas webbplats

Kontakt

Överförmyndarkontoret i Forshaga
Eva-Lotta Karnlind
Telefon: 054-17 20 22
Telefontid: 10.00-12.00
Mail: eva-lotta.karnlind@forshaga.se

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2017-12-21
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se