Digital anslagstavla

Välkommen till Munkfors kommuns officiella digitala anslagstavla.

Enligt kommunallagen ska varje kommun erbjuda medborgarna en digital anslagstavla.  Den publiceras i enlighet med kommunallagen (2017:725) 8 kap 9-11.
Här hittar du justerade protokoll, kallelser, information om delegationsbeslut, kungörelser och information om hur du kan överklaga ett beslut.

Aktuella anslagsbevis

Justerat sammanträdesprotokoll miljö- och byggnämnden 2020-05-18, anslaget 2020-05-22, tas ned 2020-06-15

Justerat sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen 2020-05-11, anslaget 2020-05-13, tas ner 2020-06-04.

Justerat sammanträdesprotokoll Karlstadsregionens krisledningsnämnd 2020-04-29, anslaget 2020-05-12, tas ned 2020-06-03. Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, Karlstad.

Justerat sammanträdesprotokoll Karlstadsregionens krisledningsnämnd 2020-04-23, anslaget 2020-05-06, tas ned 2020-05-28. Protokollet förvaras på kommunledningskontoret, Karlstad.

Justerat sammanträdesprotokoll omsorg och stöd 2020-05-04, anslaget 2020-05-06, tas ned 2020-05-28

Justerat sammanträdesprotokoll kalkningsförbundet 2020-04-28, anslaget 2020-05-05. Tas ned 2020-05-27. Protokollet förvaras vid kalkningsförbundets kansli.

Justerat sammanträdesprotokoll service 2020-04-29, anslaget 2020-04-30, tas ned 2020-05-22

Justerat sammanträdesprotokoll lärande och stöd 2020-04-28, Sekretess, anslaget 2020-04-30, tas ned 2020-05-22

Justerat sammanträdesprotokoll lärande och stöd 2020-04-28, anslaget 2020-04-30, tas ned 2020-05-22

Kungörelse om kommunfullmäktiges sammanträden

Kungörelser, tillkännagivanden och övrig information

Vad betyder kungörelse?

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten om till exempel tid, plats och vilka ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om på nästa sammanträde.
Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som kan vara berörda av ett ärende. På så vis kan alla som vill få möjlighet att framföra synpunkter eller överklaga ett redan fattat beslut.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Det innebär att kommunen publicerar ett bevis om att protokollet är justerat och godkänt.

Vad betyder anslagsbevis?

Ett anslagsbevis är ett meddelande om att ett protokoll har blivit justerat.
Att ett protokoll är justerat innebär att det är granskat och godkänt av ordförande och utsedda justerare.

Hur överklagar jag?

Är du missnöjd med ett kommunalt beslut eller om du anser att kommen ska ändra beslutet, kan du överklaga. Överklagan måste du lämna in inom tre veckor, det vill säga 21 dagar, efter att protokollet har blivit justerat och anslaget här på kommunens digitala anslagstavla. För att kunna överklaga ett beslut måste du vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i Munkfors kommun.
Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut

Publicering: 2017-11-30 | Ändrat: 2020-05-22
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se