Digital anslagstavla

Välkommen till Munkfors kommuns officiella digitala anslagstavla. Här hittar du justerade protokoll, kallelser, information om delegationsbeslut, kungörelser och hur du kan överklaga ett beslut.

Enligt kommunallagen ska varje kommun erbjuda medborgarna en digital anslagstavla.  Den publiceras i enlighet med kommunallagen (2017:725) 8 kap 9-11.

Kungörelser, tillkännagivanden och övrig information

Vad betyder kungörelse?

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige. Syftet med kungörelser är att redan tidigt i en beslutsprocess nå alla som berörs av ett ärende, så att alla som vill kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Efter att protokollet har justerats, det vill säga granskats av ordförande och utsedda justerare, publiceras ett bevis för att protokollet är justerat och godkänt.

Vad betyder anslagsbevis?

Ett anslagsbevis är ett meddelande om att protokoll har justerats. Det vill säga att det är granskat och godkänt.

Hur överklagar jag?

Är du missnöjd med ett kommunalt beslut eller tycker att beslutet ska ändras, kan du överklaga. Överklagan måste lämnas in inom tre veckor, det vill säga 21 dagar, efter att protokollets har justerats och anslagits här på kommunens digitala anslagstavla. För att kunna överklaga ett beslut måste du vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i Munkfors kommun. Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut

Publicering: 2017-11-30 | Ändrat: 2020-04-02
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se