Kommunens organisation

Kommunfullmäktige är Munkfors kommuns högsta beslutande organ.

Kommunfullmäktige består av direktvalda ledamöter som väljs vart fjärde år. Socialdemokraterna har egen majoritet och leder i dag kommunen.

Kommunens organisation är uppbyggd på följande sätt:

  • En gemensam förvaltning.
  • Kommunstyrelse.
  • Tre utskott; service, lärande och stöd samt omsorg och stöd.
  • Gemensam miljö- och byggförvaltning, gemensam överförmyndarnämnd, gemensam drift- och servicenämnd samt att Munkfors kommun ingår i Karlstadsregionens räddningstjänstförbund.
  • Hel- och delägda bolag.

De politiska utskotten har till uppgift att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Utskotten ansvarar också för att den kommunala service som vi erbjuder sker på ett tillfredsställande sätt inom gällande lagar och förordningar. Kommunens förvaltning och dess olika enheter utför de uppdrag/tjänster som politiken uppdrar åt dem.

Publicering: 2015-11-26 | Ändrat: 2020-09-22
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se