Redovisning av partistöd

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag. Här i webbformuläret kan du skicka in din redovisning.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en granskningsrapport. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för kommande år.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilagor som bifogas i webbformuläret.

Publicering: 2019-08-29 | Ändrat: 2019-09-13
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se