Redovisning av partistöd

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag. Här i webbformuläret kan du skicka in din redovisning.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en granskningsrapport. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in inom föreskriven tid kan kommunfullmäktige besluta att inte betala ut partistöd för kommande år.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in senast den 30 juni året efter utbetalning. Vid behov kan kostnader redovisas i separat bilagor som bifogas i webbformuläret.

Redovisningen, med bifogat signerat granskningsintyg, ska skickas in senast den 30 juni året efter det att partistödet har utbetalats. Beslut om att betala ut partistöd fattas av kommunfullmäktige en gång per år.

Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg
Till redovisningen ska ett signerat granskningsintyg bifogas. Mottagaren (respektive parti) utser själv en särskild granskare som granskar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Granskningsintyg

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet, att ge både allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.

 

Publicering: 2019-08-29 | Ändrat: 2019-09-24
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se