Redovisning av partistöd

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin.

Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag. Kommunfullmäktige beslutar om att betala ut partistöd en gång per år.

Längre ner på denna sida finner du ett webbformulär där kan du skicka in din redovisning.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning och en granskningsrapport till kommunen. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet samt att ge både allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.
Om redovisning och granskningsrapport inte lämnas in inom föreskriven tid kan kommunfullmäktige besluta att inte betala ut partistöd för kommande år.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och du ska lämna in den senast 30 juni året efter utbetalning.
Webbformuläret gör det även möjligt för dig att, vid behov, bifoga separata bilagor för att redovisa dina kostnader.

Ett signerat granskningsintyg

Till redovisningen ska du även bifoga ett signerat Granskningsintyg.
Mottagaren (respektive parti) utser själv en särskild granskare som granskar att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.

Webbformulär

Kontakt

Kontaktcenter
Telefon: 0563-54 10 00

Publicering: 2019-08-29 | Ändrat: 2020-05-14
Sidansvarig: Nathalie Andersson | nathalie.andersson@munkfors.se