Kontakta oss

Välkommen till Munkfors kommun och kommunhuset. Nedan finns kontaktuppgifter till chefer inom olika verksamheter.

Besöksadress kommunhuset

Smedsgatan 16
684 21 Munkfors

Postadress

Munkfors kommun
Box 13
684 21 Munkfors

Fakturaadress

Munkfors kommun
Box 34
684 21 Munkfors

Organisationsnummer: 212000-1801

Fax

0563-54 10 04

Telefon till växeln

0563-54 10 00
Mail: kommun@munkfors.se

Mail till all personal och förtroendevalda i Munkfors kommun:
fornamn.efternamn@munkfors.se

Kontaktcenters öppettider 2017

Måndag-torsdag: kl. 08:00-16:00
Fredag: kl. 08:00-15:00
Lunchstängt: kl. 12:00-13:00

Förändrade öppettider, kl. 08:00-12:00 följande dagar:
13 april, Skärtorsdag
24 maj, dag före Kristi Himmelfärdsdag
26 maj, klämdag efter Kristi Himmelfärdsdag
2 juni, dag före Pingstafton
5 juni, klämdag före Nationaldagen
22 juni, dag före Midsommarafton
3 november, dag före Alla Helgons dag

Vecka 28 och 29 (10 juli-21 juli)
Måndag-fredag kl. 08:00 – 12:00

Kommunledningskontor

Kommunledningskontorets uppgift är att hjälpa kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i dess styr- och ledningsfunktion samt administration till utskott och nämnder. Kommunledningskontoret handlägger och sköter även den löpande verksamhet kopplat till kommunens ekonomi, personalfrågor, näringsliv, turism och andra övergripande strategiska frågor för kommunen.

Kommunalråd
Mathias Lindquist
Telefon: 0563-54 10 12
Mail: mathias.lindquist@munkfors.se

Kommunchef
Jan-Olof Appel
Telefon: 0563-54 10 05
Mail: jan-olof.appel@munkfors.se

Personalchef
Maritha Lundström
Telefon: 0563-54 10 23
Mail: maritha.lundstrom@munkfors.se

Ekonomichef
Björn Fogelberg
Telefon: 0563-54 10 14
Mail: bjorn.fogelberg@munkfors.se

Kommunikatör
Anna Lindbäck
Telefon: 0563-54 10 08
Mail: anna.lindback@munkfors.se

Turism- och näringslivschef
Birgitta Svensson
Telefon: 0563-54 10 80
Mail: birgitta.svensson@munkfors.se

Stadsnätschef
Kerstin Sandberg
Telefon: 0563-54 10 07
Mail: kerstin.sandberg@munkfors.se

Kommunsekreterare
Thony Liljemark
Telefon: 0563-54 10 52
Mail: thony.liljemark@munkfors.se

Kommunsekreterare
Camilla Falck
Telefon: 0563-54 10 53
Mail: camilla.falck@munkfors.se

Lärande och stöd

Verksamhetsområde lärande och stöd är kopplat till utskottet för lärande och stöd med ansvar för allt inom skola, utbildning, integration, individ och familjeomsorg (IFO) och arbetsmarknadsfrågor.

Verksamhetschef
Anna Falk
Telefon: 0563-54 11 02
Mail: anna.falk@munkfors.se

Rektor Forsnässkolan
Andreas Alehed
Telefon: 0563-54 11 98
Mail: andreas.alehed@munkfors.se

Rektor Munkerudsskolan
Helena Vennerström
Telefon: 0563-54 12 70
Mail: helena.vennerstrom@munkfors.se

Studie- och yrkesvägledare
Linda Andersson Falk, studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0563-54 11 50
Mail: linda.andersson@munkfors.se

Förskolechef
Marita Jansson
Telefon: 0563-54 12 82
Mail: marita.jansson@munkfors.se

Enhetschef individ- och familjeomsorg
Roland Lanz
Telefon: 0563-54 12 09
Mail: roland.lanz@munkfors.se

Enhetschef flykting
Joacim Sandvall
Telefon: 0563-54 10 92
Mail: joacim.sandvall@munkfors.se

Omsorg och stöd

Verksamhetsområde omsorg och stöd är kopplat till utskottet för omsorg och stöd med ansvar för allt inom äldreomsorg, LSS-verksamhet, socialpsykiatri samt familjerådgivning.

Verksamhetschef
Tobias Nyåker
Telefon: 0563-54 12 07
Mail: tobias.nyaker@munkfors.se

Enhetschef Björkbacken
Pernilla Boström
Telefon: 0563-54 12 24
Mail: pernilla.bostrom@munkfors.se

Enhetschef Björkdungen
Inger Sjöström
Telefon: 0563-54 12 33
Mail: inger.sjostrom@munkfors.se

Enhetschef hemtjänsten
Emma Lönnholm
Telefon: 0563-54 12 32
Mail: emma.lonnholm@munkfors.se

Enhetschef LSS
Anna Hedlund
Telefon: 0563-54 12 03
Mail: anna.hedlund@munkfors.se

Service

Verksamhetsområde service är kopplat till utskottet för service med ansvar för tekniska frågor, IT, måltidsverksamhet, lokalvårdverksamhet, bibliotek, fritidsfrågor med anläggningar samt föreningsstöd.

Verksamhetschef
Anna Grenholm
Telefon: 0563-54 10 62
Mail: anna.grenholm@munkfors.se

Teknisk chef
Kjell Bengtsson
Telefon: 0563-54 10 32
Mail: kjell.bengtsson@munkfors.se

IT-chef
Anna Grenholm
Telefon: 0563-54 10 62
Mail: anna.grenholm@munkfors.se

Kostchef
Monica Sonesson-Olsson
Telefon: 0563-54 11 11
Mail: monica.sonesson-olsson@munkfors.se

Publicering: 2016-02-08 | Ändrat: 2017-04-20
Sidansvarig: Anna Lindbäck | anna.lindback@munkfors.se